бүх нийтийн уул уурхайн металл үйлдвэрлэлийн хязгаарлагдмал Нигери холбоо барих