алт e зүтгэхэд ногоон хими ашигладаг хүдэр боловсруулах үйлдвэрүүд