хүдрийн баяжуулалт pro cess уул уурхай ба олборлолт