хямд үнэтэй хурдан шохойн эргэлдэгч зууханд хурдан шохой шохойжуулах төхөөрөмж