өндөр давтамжийн эргэлттэй чичиргээ ангилагч машин