4tph бутлах үйлдвэрийн иж бүрэн схемийн амп төхөөрөмжийн дэлгэрэнгүй