ce батлагдсан томъёоны хүчийг тооцоолох эргэлдэх зуухыг борлуулах