спортын хоол тэжээлийн нэмэлт тэжээл нь эрдэс бодисыг ул мөрөөр үлдээдэг