чулуулгийн алтны хүдрийг цахилгаан тусгаарлах үйл явц