усны эргүүлэг хий хатаагчийн алдааг олж засварлах гарын авлага