АНУ-ын жигүүрт олборлолт хийх тоног төхөөрөмжийн e po